Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine

Meamram & Ailt Tá sé mar bhun aidhm againn ceangal leanúnach a chothú idir Éire is Alba. Táimid féin ag lorg an deis le muid féin a thumadh i dteanga agus i gcultúr Alba, agus é a roinnt ar Ghaeilgeoirí eile na tíre. Chuige sin tá súil againn sraith leanúnach d’imeachtaí a eagrú inár dtír féin, áit gur féidir le hAlbanaigh is Gaeil teacht le chéile chun an teanga is an cultúr a roinnt ar a chéile. Tá a fhios againn gur féidir pobal níos leithne a chothú le teanga agus cultúr Alba a chuir ar a súile dóibh, agus táimid ag teacht le chéile go deonach chun an aidhm seo a chuir i gcríoch.

Cúlra an grúpa: D’fhreastal triúr againn, Deirdre Nic Éanruig, Risteard de Barra agus Dónal Mac Ionraic ar chúrsa Gaidhlig ar Oileán Íle i mí Iúil 2009. As sin d’eagraigh Deirdre grúpa eile de dháréag le filleadh ar íle an bhliain dár gcionn. Bhí Seán Mac Suibhne ar dhuine den grúpa sin. Chruthaigh na cúrsaí seo suim mór ionainn le insealbhú breise a dhéanamh ar an dteanga agus le méadú a dhéanamh ar ár n-eolas ar chultúr Alba.

Stiúrthóir: Is í Deirdre Nic Éanruig an Stiúrthóir ar an tionscadal seo. Tá taithí aici ar imeachtaí is féilte éagsúla a eagrú. D’eagraigh sí féile Ceilt le Chéile i Samhain 2008. Ba dheireadh seachtaine idir-Cheilteach é, inár tháinig daoine ó Éire, Alba, an Bhriotáin agus an Bhreatain Bheag le chéile. Freisin, le breis is deich mbliain tá sí ar choiste stiúrtha Sean Nós Cois Life , eagraíocht a eagraíonn féile sean-nóis i mBaile Átha Cliath go bliantúil. Is Iar-Chathaoirleach de Chlub an Chonartha i mBaile Átha Cliath í, áit ina bhfuair sí taithí ar imeachtaí éagsúla a eagrú san ionad. Is ball í leis de Choiste an Oireachtais. Chaith sí seachtain i Sabhal Mor Ostaig i 2005 ag foghlaim amhráin i nGaidhlig le Christine Primrose.

Seán Mac Suibhne: Bhí sé mar Oifigeach Caidreamh Poiblí i gClub an Chonartha i mBaile Átha Cliath ar feadh cúpla bliain. Oifigeach Caidreamh Poiblí é faoi láthair san Ionad Buail Isteach i mBaile Átha Cliath. Tá sé freisin mar Chisteoir don Comhdháil Cheilteach.

D’fhreastal an ceathrar acu ar chúrsaí Gaidhlig ar Oileán Íle i 2009 is 2010, mar go bhfuil suim acu Gaidhlig a fhoghlaim agus eolas níos doimhne a fháil ar chultúr Alba. Tá uathu deis rialta a fháil iad féin chun an dteanga a insealbhú agus cabhrú le heolas faoi a scaipeadh go pobal níos leithne. Ba mhaith leo freisin aithne a chuir ar cheol na tíre. Is chuige sin a chuir siad an eagraíocht seo le chéile.

Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!