Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine

Ceoltóirí

Bealtaine / May 2013


Còisir Dhùn Èideann (Cór Dhùn Èideann)

http://www.coisirdhuneideann.org.uk/

 

 Còisir Dhùn Èideann (Cór Dhùn Èideann)

 ’Se aon de na còisirean as sine ann an Alba a th’ann an Còisir Dhùn Èideann – tha a h-eachdraidh ri lorg cho fad air ais ri 1907. ’Se amas na còisir cànan, ceòl agus cultur nan Gaidheal a chur air adhart.

Bidh a’ chòisir a’ gabhail pàirt ann an sreath de ghnothaichean. A bharrachd air a bhith a’ seinn aig a’ Mhòd Nàiseanta agus mòdan ionadail, tha a’ chòisir an sàs ann an deifir thachartasan anns a’ cho-chòimhearsnachd ann an Dùn Èideann agus mu thimcheall air a’ bhaile, eadar cèilidhean, Fèis Dhùn Èideann agus eile.

Tha a’ chòisir fosgailte don a h-uile duine aig a bheil ùidh ann an cànan agus cultur na Gàidhlig (cho fad ’s a tha iad comasach air seinn, tha fhios!)

 

 Còisir Dhùn Èideann (Edinburgh Gaelic Choir) can trace its history back to 1907, making it one of the longest established Gaelic choirs in Scotland. The choir’s aim is to promote the Gaelic language, music and culture.

The choir takes part in a range of activities. As well as participating in the National Mòd and local mòds, the choir performs at various community events in and around Edinburgh, including ceilidhs and Festival shows.

The choir is open to anyone with an interest in the Gaelic language and culture (and the ability to sing of course!).


Cór Duibhlinne

Youtube

   Cór Duibhlinne

 Cór trí pháirte ban is ea Cór Duibhlinne. Bunaíodh an cór i 1990 agus aidhm againn amhráin idir sean agus nua a chanadh as Gaeilge. Déantar obair an chóir tré mhéan na Gaeilge. Táimid an-bhuíoch d'Fhoras na Gaeilge a thugann urraíocht dúinn.

Bainimid an-sult as ár gcleachtaí gach oíche Mháirt i dteannta ár stiúrathóir an Dr. Róisín Blunnie.

Chomh maith le ceol Gaelach canaimid carúil Nollag agus ceol diaga. Faoi láthair táimid ag foghlam ceol Aifrinn álainn a chum Niall Mac Giolla Rua don chór.

Ghlac an cór páirt thar na blianta san Oireachtas, sa Mod in Alba, i gCór Fhéile na hUaimhe, agus an Fhéile Phan Cheilteach. Canaimid ag ócáidí speisialta go minic. Is cúis bróid dúinn gur ghnóthaigh muid duaiseanna i gcomórtais éagsúla thar na blianta.

Canann an cór ag an aerphort gach Nollaig. Is breá leis na cuairteóirí a dteanga dúchais a chloisteáil agus iad ag filleadh abhaile don bhféile.

Tá spriorad ar leith i gCór Duibhlinne. Ceanglaíonn an grá dár dteanga agus don ceol sinn le chéile i gcairdeas. Tá múinteoir agus stiúrathóir den scoth againn i Róisín Blunnie. Táimíd ag tnúth le tochaí Chór Duibhlinne le dóchas. Gura fada buan sinn!

 

 

  Cór Duibhlinne is a three part ladies choir founded in 1990. We aim to sing songs old and new in our native tongue.The choir works through the medium of Irish with the sponsorship of Foras na Gaeilge.

  Every Tuesday evening we enjoy our practice sessions with our conductor Dr Róisín Blunnie who makes every session a delight.

  We sing our native songs and some religious music and carols.

  We are currently learning a beautiful mass written especially for the choir by Niall mac Giolla Rua.

  The choir has participated in the Oireachtas, The Mod in Scotland,The Navan Choral Festival and The Pan Ceiltic festival and often sings at special occasions in the city.We are proud of the prizes we have won over the years.

  There is a special spirit in Cór Duibhlinne. We are bound together by a love of our native tongue and beautiful songs.

  We are fortunate indeed to have Dr Róisín as our mentor and conductor. With Róisín at the helm we look forward to a happy and bright future with Cór Duibhlinne.


Cór Rath Chairn

  Cór Rath Chairn

 

Tógadh Séipéal Cuimhneacháin Phádraig i Ráth Chairn sa mbliain 1985. Tá an Cór ag casadh ag Aifreann an Domhnaigh ó shin. Ceol agus iomainn traidisiúnta a chasann an Cór. Chomh maith leis sin, tá na hAifrinn nua chumtha de chuid Ó Riada, Ó Canainn, An tAthair Pat Ahern agus Liam Lawton ar a dtoil acu. I Mí Feabhra na bliana 2010, thug Cór Eaglasta Ráth Chairn agus Ceoltóirí Thlachtga, aghaidh ar an Róimh i gcomhair Aifreann speisialta i gcuimhne na hUaisle Gaelacha atá curtha i San Pietro in Montorio. Le linn an tsearmanais sin, casadh Caoineadh Uí Néill ar na Píopaí Uilleann agus Caoineadh Uí Dhomhnaill ar an veidhlín. Is deas é go bhfuil na hiomainn, na sailm agus na foinn traidisiúnta á chasadh ag an gcór san aon eaglais Gaeltachta atá i gCúige Laighean.


Acabella

http://www.acabella.com/

   Acabella

 

Grúpa comhcheoil iad Acabella atá ag góilín le chéile le deich mbliana anuas. Is minic a chastar amhráin óna gcéad albam, After Albany, ar Raidió na Gaeltachta. Ghlac siad páirt sa tsraith Abair Amhrán atá á athchraoladh ar TG4 faoi láthair agus bhí siad mar aoícheoltóirí ar an Late, Late nuair a bhí Pat Kenny fós ag an stiúir. Ghlac siad páirt mar aoí-amhránaithe ag féilte ceoil ó South Dakota go Féile Rós Thrá Lí agus bhí sé de phribhléid acu canadh sa Helix ar ócáid chuairt Hilary Clinton go DCU anuraidh. Taifeadadh an dara halbam dá gcuid, Harmonies of Hope, ar son an eagrais charthanachta CONSOLE.

Baill an ghrúpa ná Sarah-Jayne Carey, Yvonne Crotty, Bernardine nic Giolla Phádraig, Deirdre Harrington agus Jacqueline Wall.


Sean Caverly

 

Sean Caverly Sean Caverly

Rugadh Seán i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1995, agus tógadh é i nGlasnaíon. Bhí sé ag seinm an dordveidhil faoi stiúir Anne Murnaghan ón am a raibh sé 7 mbliana d'aois ach bhí an ceol i gcónaí timpeall air agus é ag fás aníos. Ba chruitire agus amhránaí den scoth í a shean mháthair a bhfuil mar ball de Cóir Duibhlinne agus ina iar-stiúrthóir ar an gcór freisin, agus thug sí an paisean ceoil ar aghaidh trí na glúinte dó. Chomh maith leis an dordveidhil seinneann sé an pianó. Is ball é de Ceolfhoireann na nÓg Átha Cliath. Tá taisteal déanta aige leis an gceolfhoireann chuig an Iodáil agus go Florida. Is ball é freisin de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann Beaumont, é ag forbairt a thalún cheoil tríd an modh clasaiceach maraon leis an modh traidisiúnta.


Ciara Ní Bhriain

Eolas fúthí

 

Ciara Ni Bhriain

 

 

 Ciara Ní Bhriain was born into a very musical family in North County Dublin. Following in the footsteps of her older sister Aoife, Ciara started violin classes a the age of three. However, she was introduced to the Irish Harp at age five and decided that was the instrument for her.

 Ciara started learning the harp at the age of seven with Michael Rooney who encouraged her to apply for a place in the College of Music with renowned harpist Denise Kelly with whom Ciara is now studying both Irish harp and Concert Harp.

 While still studying violin in the R.I.A.M. Ciara was asked to try the viola and so she changed instruments and has been studying viola with Ms. Liz Csibi for the past 4 years, obtaining scholarships each year.

 She has been awarded prizes in the E.S.B. Feis Ceol Dublin and the Sligo Feis Ceoil on both harp and viola and is also an All-Ireland award winning traditional fiddle player. She won the 2012 Senior All-Ireland competition for miscellaneous instruments, performing on viola. In 2011, she was a member of the National Youth Orchesta of Ireland under the baton of Gearóid Grant, where she was a member of the viola section. She has a an active recording schedule and she has also performed in many concerts and on radio.

 She recently worked with the Grammy Award-Winning producer Judith Sherman recording the viola parts for composer Dave Flynn’s work ‘Stories from the Old World’.


Niamh de Búrca

Youtube

 

Niamh de Burca

 

I dteaghlach lán-ghaelach i Raghnallach i ndeisceart chathair Bhaile Átha Cliath a tógadh Niamh de Búrca.Ba óna tuismitheoirí, Gearóid agus Síghle, a raibh fíor-mheas ar an traidisiún acu, a fuair Niamh agus an cúigear páistí eile a bhí acu a ngrá agus a dtaithí ar amhráin agus ar amhránaithe.

Agus í ag freastal ar Scoil Bhríde, Raghnallach, agus ina dhiaidh sin ar Scoil Chaitríona, Glasnaíon, spreagadh Niamh i gcónaí chun páirt a ghlacadh i dtionscnaimh ceoil ar nós Slógadh agus comórtais cór.

Leis an spéis a bhí aici san amhránaíocht chórach níorbh fhada gur ghlac sí páirt sna Park Singers, a bhí faoi stiúir ag Seán Creamer ag an am, áit a fuair sí taithí ar stáitsí agus ar thaisteal. Ba chuairteoirí rialta iad na Park Singers ar fhéilte cór in Éirinn agus i Sasana.

Bhí sé d’ádh ar Niamh a bheith ag fás suas agus ag forbairt a stíle ag am a raibh borradh agus fás faoin gceol agus faoin amhránaíocht thraidisiúnta i mBaile Átha Cliath. Fuair Niamh an deis cluas éisteachta a thabhairt do leithéidí Mhaighréad Ní Dhomhnaill, Máire Ní Bhraonáin, Paul Brady agus Andy Irvine in ionaid ar nós The Meeting Place, Slattery’s, The International agus an Grapevine Folk Club.

Roimh ró-fhada bhí sí féin ag dul ar stáitse mar amhránaí aonair. Bhí baint aici le Craobh Chluain Tarbh de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, ceann de na craoibh is gníomhaí agus is forásaí sa tír, áit ar thosaigh a cairdeas fada ceoil le Mark Kelly, atá anois ina ghiotaraí le Altan, leis an bpíobaire Mick O’Brien agus le go leor eile a bhfuil fós mar dhlúth-chairde aici. Le Cluain Tarbh thaisteal Niamh go hAlbain, go dtí an Bhreatain Bheag agus go Lucsamburg agus chanadh sí chomh maith ina seisiúin rialta in Ostán an North Star.

D’oscail Tom O’Brien, seanfhondúir de Chraobh Chluain Tarbh, teach tabhairne an Ferryman ar chéanna theas Bhaile Átha Cliath agus bhíodh Niamh ina hamhránaí rialta ann. Tháinig clú agus cáil ar an ionad de bharr chaighdeán agus rialtachta na seisiún ceoil agus amhránaíochta a bhíodh ann.

Chan Niamh leis an mbanna Fionnuisce agus bhí sí ina príomhamhránaí leis an ngrúpa Grianán, a bhí bunaithe in Inis, nuair a rinneadar a n-albam Maid of Erin.

Rinne sí go leor camchuairteanna leis an Mick O’Brien Band go dtí an Eastóin, an Spáinn agus an Fhéile Imaginaire Irlandaise sa Fhrainc. Bhí sí ina príomhamhránaí chomh maith sa seó stáitse Ragús i nGaillimh a fuair ard-mholadh ó lucht critice.

Bhí sé thar am di, mar sin, a céad CD, An áit a bhfuil do chroí, a raibh go leor daoine ag súil go mór leis, a eisiúint (2005). Thaitin an dlúthdhiosca go mór leis an bpobal agus leis na léirmheastóirí araon. Foilsithe ar lipéad Gael-Linn, léiríonn sé réimse leathan amhrán, idir chomhaimseartha agus traidisiúnta, i nGaeilge agus i mBéarla.

I ndiaidh sin, rinne sí camchuairt náisiúnta faoi Music Network leis na ceoltóirí iomráiteacha June McCormack agus Michael Rooney. Ghlac sí páirt le tamall anuas i gceolchoirmeacha ag an Temple Bar Trad Fest, Drogheda Arts Festival, sa Mermaid Arts Centre, Bré, Mill Theatre, Dún Droma agus sa Pavillion Theatre, Dún Laoghaire. Bhí sí mar bhall den chór The Ranelagh Singers ar feadh seal chomh maith.

Chaith Niamh roinnt blianta ina cónaí i gContae na Gaillimhe agus tá sí ar ais le tamall ina cathair dúchais, Baile Atha Cliath, áit a bhfuil sí ag obair leis an eagraíocht teanga agus chultúir, Gael-Linn.


Éamonn Breathnach (Píobaí Uilleann)

Website

  Éamonn Breathnach

 

  1985/6/7/8: All-Ireland Champion, 1999: Founder of the Irish Cross Border Music,Sports and Arts Peace,

 2006: Winner of the World championships in uilleann piping and best solo traditional musician of the year.

 Represented Ireland 1987: Lorient International Folk Festival. 1990: Expo '90 Osaka, Japan. 1992: Expo '92 Seville. 2001: World Megalithic Festival, South Korea

 TV appearances: RTE 1: Late,Late Show. RTE 1: Saturday Live.

Official functions: Performed at various official functions in Àras an Uachtaráin, Government functions and State banquets,Dublin's Mansion House,Dept of Foreign Affairs,Embassies and Civic receptions in Ireland and overseas.


Larry Kinsella

Larry Kinsella

 

Larry Kinsella is a well-known concertina player who grew up in a traditional music family from the Camolin area of north Co. Wexford. He continues to retain his own Wexford style which has been described as “high on skill, touching the heart with its simplistic beauty”. Pearse Ó Caoimhe in The Irish Music Magazine’s review of Larry’s solo concertina album “The Barley Grain”, released by Claddagh Records, July ’08.

His father Lar played Melodeon on “2 RN” and was a box player with the Kinsella family Céilí Band which played for dances and ‘socials’ around north Co. Wexford. Lar would meet the legendary piper Johnny Doran whenever he, Johnny would visit local farmhouses. It was under the guidance of his father that the 6 year old Larry began to play the box and appreciate Irish traditional music, going on to play, in his youth, at local town and village concerts, fleadhs etc. During this time he also had training in classical music on piano and played the cornet and horn with the All-Ireland Champion Gorey Brass Band. He nowadays plays concertina and box, the concertina being the instrument with which he has become most associated. While studying in Dublin in the 1970’s he witnessed at first hand, a new vibrancy in traditional music, providing more inspiration and challenge. With these various influences on board, Larry’s musical journey has continued, playing with and inspired by many great musicians. He played for a number of years with box player, Brendan Begley and they have featured on several radio and television programmes. His interest in uilleann piping saw him team up for an enduring duet with Eamonn Walshe, Larry succeeding in adapting piping style and technique to his concertina, highlighting the compatability of these two reed instruments. This pairing also featured on radio and TV. He also played a lot with piper and whistle player Michael Crehan, (of Ceoltoiri Laighean) including a regular gig at “The Red Cow”. He later formed a partnership with piper Neillie Mulligan and this lead to them playing a popular weekly gig in the Cobblestone pub in Smithfield, Dublin for several years. And so many more….

He has been invited to take part in many workshops and festivals throughout the land and abroad - one of the highlights being the Festival Interceltique, L’Orient where he gave a series of concerts with his star-studded group McNeasa. He has also adjudicated concertina up to and including all-Ireland Fleadh Cheoil level. No stranger to the concert and recital stage, Larry was privileged to be chosen by C.C.E. to perform at the Opening Concert of the Millenium All-Ireland Fleadh Cheoil in Enniscorthy. One of his performances at the annual concertina recitals in Miltown Malbay has been chosen by R.T.E. Radio na Gaeltachta for inclusion on their historic, and much acclaimed “Ceol agus Foinn” album, released April ’08 and described by Edel Ní Chuireáin, Ceannaire R. na G. as an “important gem in the continuous development of traditional Irish music”.

Quotes

The Music that Larry learned is rooted in the people. It is live and authentic, demonstrating an honest tradition. His music is relaxed and played with great feeling and respect.

Marcus Ó Murchú R.T.E. Radio na Gaeltachta officially launching The Barley Grain

Larry Kinsella’s debut album is a breath of fresh air….

The concertina maestro draws his repertoire for the album from a wide range of legendary musicians…..

The climax of the album is in Larry’s delivery of the Speed the Plough selection which is played with a grace and a softness which is hard to rival.

The Barley Grain is a delightful rarity that comes highly recommended.

Pearse Ó Caoimhe The Irish Music Magazine

Some fine concertina playing here with the concentration being on the instrument, the playing, and the music.

This is a debut album and it’s a good one.

All Celtic Music.com

Duine de ridirí móra an chonsairtín is ea Larry. (Larry is one of the finest exponents of the concertina)

Meaití Jó Shéamais reviewing The Barley Grain on Radio na Gaeltachta


Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!